O psychoanalýze

Bdělý je u mne ten, kdo s plným rozumem a vědomím zná sebe sama, své nejvnitřnější iracionální síly, pudy, slabosti a dokáže s nimi počítat. Herman Hesse

Psychoanalýza je soubor teorií o lidské mysli a zároveň dlouhodobý hlubinný terapeutický přístup, v průběhu kterého se psychoanalytik s analyzandem setkávají 4-5x týdně. Tato metoda intenzivní léčby je primárně určena lidem s opakujícími se psychickými problémy, které jsou dlouhodobě rezistentní změně. Tito lidé mohou v psychoanalýze dát význam svým bolestivým zkušenostem, prohloubit vlastní sebereflexi a podpořit tak bohatší a svobodnější prožívání života. Podstoupení psychoanalýzy je pro člověka velká časová i finanční investice, která se mu však může po zbytek života výrazně vracet ve zvýšené kvalitě života.

Současné pojetí psychoanalýzy popisuje ve výborném rozhovoru psychoanalytik Martin Mahler. O  významu vysoké frekvence sezení se můžete dočíst například v jednom z mých článků.

Zájemcům o psychoanalýzu nabízím zvýhodněnou sazbu za sezení. V případě zájmu pište na email jakkuchar(at)gmail.com.