Bio

Krátce o mně:

  • Narodil jsem se a žiji v Praze.
  • Strávil jsem jeden rok na univerzitě v USA, kde jsem studoval psychologii a filosofii.
  • Vystudoval jsem jednooborovou psychologii na FF UP v Olomouci.
  • Na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU jsem získal pedagogické minimum.
  • Od roku 2013 jsem kandidát psychoanalýzy v České psychoanalytické společnosti. Osobní analýza u doc. Václava Mikoty.
  • Mám pracovní zkušenosti z různých terapeutických pracovišť (Denní sanatorium Horní Palata při VFN, Terapie.info, SVP Praha 2).
  • V doktorském studiu na FHS UK se zabývám otázkami vztahu psychoanalytické teorie k psychoterapeutické klinické praxi.